Общи условия

Това е страницата с общите условия на ataka.bg, наричан по-долу и Уебсайта или Сайта. Ataka.bg си запазва правото да внася промени по настоящите общи условия, без да уведомява потребителите за това.

С входът си в сайта вие се съгласявате автоматично с правилата за ползване и общите условия на Сайта.

Авторско право

Съдържанието на ataka.bg е авторско и е защитено от действащият закон за Авторското право. Действия като разпространяване, възпроизвеждане или модифициране на материали или части от тях, както и използването им за търговски цели е забранено, освен в случаите в които сте получили изрично писмено съгласие от ataka.bg.

Отговорности за съдържанието

Ataka.bg се старае да публикува актуална и коректна информация. Все пак пропуски са допустими. Уебсайтът не поема отговорност за вреди и последици, възникнали при употреба на Уебсайта или материали с липсваща или неточна информация. Ataka.bg не гарантира постоянен и безпроблемен достъп до сайта и не поема отговорност за вреди и последици, свързани с липса на достъп до него.

Ataka.bg не поема отговорност за обема на статиите, пълнотата и коректността на информацията. Всеки потребител на сайта е свободен да интерпретира публикуваното съдържание, неговата полезност и коректност, без да ангажира сайта да внесе промени.

Хипервръзки към други сайтове

В ataka.bg е възможно да откриете хипервръзки, които сочат към други уебсайтове. Ataka.bg не се задължава да проверява съдържанието на тези уебсайтове. Ataka.bg не носи отговорност за публикувано съдържание в тях. Следването на такива връзки става на ваша отговорност.

При напускане на ataka.bg посредством хипервръзка, публикувана в уебсайта, настоящите правила вече не са валидни.

Условия за публикуване

Ataka.bg позволява потребителите да публикуват коментари под всяка една от публикациите на сайта.

Потребителите, публикуващи коментари трябва да спазят изискванията на ataka.bg относно форматът и съдържанието на текстовете:

Не се допускат коментари, които са в разрез с действащото законодателство на Република България.

Не се допускат коментари, целящи разпространяване на религиозни, етнически, политически и расови идеологии.

Не се допуска публикуването на порнографски материали или линкове към тях под каквато и да е форма.

Не се допускат сцени или описание на насилие – физическо, психическо, сексуално или други.

Пряко или косвено склоняване или агитация към гореспоменатите също нарушава правилата.

В коментарите не се допуска публикуването на хипервръзки, водещи към други уебсайтове.

Ataka.bg не носи отговорност за коментари, публикувани от потребители и тяхното съдържание. Всеки потребител носи лично отговорност и носи последствия за нарушаване на гореспоменатите правила.